صفحه اصلی

  • تعیین والدین (آزمایش DNA) با دقت فوق العاده بالا با 28 جفت پرایمر .
  • آزمایش DNA در نمونه های مخلوط شده ی 2 یا چند نفر . آزمایش کروموزوم با قدرت تفکیک بالا .
  • آزمایشات مولکولی با روش های PCR,Real time PCR و NGS . پنل های NGS برای یافتن جهش های ژن ها در مجموعه ای از بیماری ها . پنل نورو ماسکولار, برای بیش از 280 ژن .

تازه های ژنتیک

G

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زمانی

ارائه خدمات ژنتيک پزشکی مولکولی, سیتوژنتیک و ژنتیک  قانونی

تشخيص مولکولی و کروموزومی بیماریها, تشخيص پيش از تولد،

تشخيص ناقلین،بررسی عامل خطر ، تعيين جنسيت، تشخيص والدين

(با بررسیDNA) از جمله آزمایشاتی است که در این مرکز انجام می گیرد.

شماره تلفن: 88003811-021

آدرس: کارگرشمالی-بالاتر از پمپ بنزین پلاک1709

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زمانی